URGENT: Críochnaithe leis an SCG-OCG Feabhra 2021 – SCG-OCG completed Feb.2021?

by Feb 10, 2021Uncategorized

URGENT – PRÁINNEACH

SCG and OCG candidates who will have completed all SCG or OCG requirements with February mid-terms Gaeltacht attendance are asked to apply now for a completion certificate to avoid delay.

Such candidates should complete the relevant form below and forward as a matter of urgency to the SCG-OCG Office at scgocg@protonmail.com.

This will avoid delay to you.

To facilitate your registration being updated with the Teaching Council without delay please indicate your permission on the form for your details to be forwarded by us to the Teaching Council.

Please note that this request only applies to candidates who have passed all of the required examinations and assessments and who will have completed the Gaeltacht requirement with February mid-term attendance.

SCG COMPLETION CERT FORM -FEB. MID-TERM                OCG COMPLETION CERTIFICATE FORM – FEB. MID-TERM

Iarrtar ar iarrthóirí SCG agus OCG a mbeidh gach riachtanas SCG nó OCG críochnaithe acu le tinreamh Gaeltachta lár-théarma Feabhra 2021 iarratas a dhéanamh anois ar Theastas críochnaithe chun moill a sheachaint.

Ba cheart d’iarrthóirí den sórt sin an fhoirm ábhartha thíos a chomhlánú agus a chur ar aghaidh mar ábhar práinne  chuig Oifig SCG-OCG ag scgocg@protonmail.com.

Seachnóidh sé seo moill ort.

Chun do chlárúchán a nuashonrú leis an gComhairle Mhúinteoireachta gan mhoill, cuir in iúl do chead ar an bhfoirm chun do chuid sonraí a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

Ní bhaineann an t-iarratas seo ach amháin  le hiarrthóirí a bhfuil na scrúduithe agus na measúnuithe riachtanacha go léir bainte amach acu agus a mbeidh an  riachtanas Gaeltachta críochnaithe acu le freastal lár-théarma i mhí Feabhra.