Teastais Críochnaithe – Completion Certificates

by Feb 10, 2021Uncategorized

 Déan iarratas at Theastas Críochnaithe – Apply for a Completion Certificate

SCG and OCG candidates who will have completed all SCG or OCG requirements  are asked to apply now for a completion certificate.

Candidates should complete the relevant form below and forward  to the SCG-OCG Office at [email protected].

To facilitate your registration being updated with the Teaching Council please indicate your permission on the form for your details to be forwarded by us to the Teaching Council.

Please note that this form only applies to candidates who have passed all of the required examinations and assessments and who will have completed the Gaeltacht requirements (and  who have completed the 120 Adaptation period for OCG candidates).

TEASTAS CRÍOCHNAITHE OCG      TEASTAS CRÍOCHNAITHE SCG

Iarrtar ar iarrthóirí SCG agus OCG a mbeidh gach riachtanas SCG nó OCG críochnaithe acu  iarratas a dhéanamh anois ar Theastas críochnaithe .

Ba cheart d’iarrthóirí den sórt sin an fhoirm ábhartha thíos a chomhlánú agus a chur ar aghaidh  chuig Oifig SCG-OCG ag [email protected].

Chun do chlárúchán a nuashonrú leis an gComhairle Mhúinteoireachta, cuir in iúl do chead ar an bhfoirm chun do chuid sonraí a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

Ní bhaineann an t-iarratas seo ach amháin  le hiarrthóirí a bhfuil na scrúduithe agus na measúnuithe riachtanacha go léir bainte amach acu (agus an 120 lá de Threimhse Oiriúnaithe críochnaithe acu i gcás iarrthóirí OCG).

Cartlanna – Archives

Catagóirí – Categories