Eolas reatha – Cuairteanna Scoile OCG, 2022 

Current information – OCG School Visits, 2022

OCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi chuairteanna an OCG .

Beidh dhá chuairt ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra.

Caithfidh gach iarrthóir OCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

Documents

Documents avaivable here in regard to OCG school visits.

Two school visits from mid-January to mid-February.

Each OCG candidate must be working as a mainstream classteacher in the primary school.