Eolas reatha – Cuairt Scoile SCG, Páipéar 1, Múineadh na Gaeilge, 9 Eanáir- 9 Feabhra, 2024

Current information – SCG School Visit, Paper 1, Teaching of Irish, 9 Jan- 9 Feb, 2024

SCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi chuairteanna  SCG .

Beidh cuairt  amháin ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra.

Ní chaithfidh gach iarrthóir SCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

SCG Páipéar 1

Múineadh na Gaeilge

Documents

Documents avaivable here in regard to SCG school visits.

One school visit from mid-January to mid-February.

It is not a requirement for an SCG candidate to be working as a mainstream classteacher.

SCG Paper 1

Teaching of Irish