Eolas reatha – Cuairt Scoile SCG, Páipéar 1, Múineadh na Gaeilge, 10 Eanáir- 10 Feabhra, 2023

Current information – SCG School Visit, Paper 1, Teaching of Irish, 10 Jan-10 Feb, 2023

SCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi chuairteanna  SCG .

Beidh cuairt  amháin ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra.

Ní chaithfidh gach iarrthóir SCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

SCG Páipéar 1

Múineadh na Gaeilge

Documents

Documents avaivable here in regard to SCG school visits.

One school visit from mid-January to mid-February.

It is not a requirement for an SCG candidate to be working as a mainstream classteacher.

SCG Paper 1

Teaching of Irish