Foirm Scoile SCG agus OCG

Comhlíon an fhoirm chuí agus seol ar ais trí ríomhphost chuig [email protected]

Ní chaithfidh gach iarrthóir SCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

Don OCG caithfidh gach iarrthóir a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

School Form – SCG and  OCG

Complete the relevant form and return by email to [email protected]

It is not a requirement for an SCG candidate to be working as a mainstream classteacher.

It is a requirement for an OCG candidate to be working as a mainstream classteacher.

SCG

i

FOIRM SCG (SCG Páipéar 1-Múineadh na Gaeilge agus SCG Páipéar 2 - Teanga agus Cultúr)

OCG

i

FOIRM OCG (OCG Cuairt 1-Múineadh na Gaeilge agus OCG Cuairt 2-Múineadh na Gaeilge)