Foirm Scoile SCG agus OCG

Comhlíon an fhoirm chuí agus seol ar ais trí ríomhphost chuig applications.scgocg@protonmail.com

Ní chaithfidh gach iarrthóir SCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

Don OCG caithfidh gach iarrthóir a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

School Form – SCG and  OCG

Complete the relevant form and return by email to applications.scgocg@protonmail.com

It is not a requirement for an SCG candidate to be working as a mainstream classteacher.

It is a requirement for an OCG candidate to be working as a mainstream classteacher.