An Cháilíocht sa Ghaeilge

The Irish Language Requirement

  • IARRATAIS 2021/22 - APPLICATIONS 2021/22
  • CÚRSAÍ TEAGAISC DON CHÁILÍOCHT SA GHAEILGE
  • Atriail Lúnasa 2021
  • Application Forms 2021-22 available here.- Foirmeacha Iarratais do 2021-22 ar...
  • Teastais Críochnaithe - Completion Certificates
  • Díolúine
  • Siollabas an SCG agus OCG

An Cháilíocht sa Ghaeilge

Bíonn ar bhunmhúinteoirí a fhaigheann a gcáilíochtaí oideachais lasmuigh den Stát an Cháilíocht sa Ghaeilge a bhaint amach chun lán-aitheantas a fháil mar bhunmhúinteoirí i bPoblacht na hÉireann.

Tá dhá bhealach ann chun tabhairt faoin gCáilíocht sa Ghaeilge. Is féidir le hiarrthóirí an Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (S.C.G. – Scrúduithe Inniúlachta) a roghnú nó is féidir leo Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (O.C.G. – Tréimhse Oiriúnaithe agus Measúnuithe) a roghnú.

The Irish Language Requirement

Primary teachers who obtain their teaching qualification outside of the state are required to undertake the Irish Language Requirement in order to achieve full recognition as primary teachers within the Irish Republic.

There are two routes to undertake the Irish Language Requirement. Candidates may choose to undertake the Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (S.C.G. – Aptitude Test) or they may choose to undertake Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (O.C.G. – Adaptation Period and Assessment).

Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge

Teagmháil – Contact

 

Seoladh - Address

Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge, Institiúid Oideachais Marino, Ascail Uí Ghríofa, Báile Átha Cliath 9.

Teileafón - Phone

01 8535134

Déan teagmháil linn - Contact us

Láithreán Gréasáin - Website

www.ilrweb.ie

SCG  & OCG 

CÁISC 2021

SCG   

19 & 20, Lúnasa  2021  (Páipéir ar fáil ó 9.00 r.n.)

Labhairt na Gaeilge SCG 

OCG   

19 & 20, August  2021  (Papers available from 9.00 a.m.)

Labhairt na Gaeilge OCG