WE CONTINUE TO ACCEPT APPLICATIONS 

PLEASE APPLY USING THE FORMS BELOW 

 

LEANAIMID ORAINN AG GLACADH LE HIARRATAIS 

DÉAN IARRATAS LE DO THOIL AG BAINT ÚSÁIDE AS NA FOIRMEACHA THÍOS 

Iarratais OCG 2023/24 – OCG Applications 2023/24

OCG

An OCG

Tá trí fhoirm anseo thíos

Foirm A – Foirm Iarratais

Foirm B – Foirm Eolas Scoile

Foirm C – Foirm le Díolúine a lorg.

The OCG

There are three forms provided below.

Form A – Application Form

Form B – School Information Form

Form C – Exemption Application Form