Iarratais OCG 2023/24 – OCG Applications 2023/24

OCG

An OCG

Tá trí fhoirm anseo thíos

Foirm A – Foirm Iarratais

Foirm B – Foirm Eolas Scoile

Foirm C – Foirm le Díolúine a lorg.

The OCG

There are three forms provided below.

Form A – Application Form

Form B – School Information Form

Form C – Exemption Application Form