Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge

 

Teagmháil – Contact

 

Seoladh - Address

Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge, SCG-OCG, Institiúid Oideachais Marino, Ascail Uí Ghríofa, Báile Átha Cliath 9.

Teileafón - Phone

01 8535134

Déan teagmháil linn - Contact us

Láithreán Gréasáin - Website

www.ilrweb.ie