WE CONTINUE TO ACCEPT APPLICATIONS 

PLEASE APPLY USING THE FORMS BELOW 

 

LEANAIMID ORAINN AG GLACADH LE HIARRATAIS 

DÉAN IARRATAS LE DO THOIL AG BAINT ÚSÁIDE AS NA FOIRMEACHA THÍOS 

Iarratais SCG 2023/24 – SCG Applications 2023/24

SCG  2023-24

Tábhachtach:

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur scrúdú/measúnú é an SCG OCG do bhunmhúinteoirí a bhfuil a bpríomhcháilíocht teagaisc bainte amach acu lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus a bhfuil an Coinníoll Gaeilge aitheanta agus ceangailte ag an gComhairle Mhúinteoireachta lena gclárú. Mura gceanglaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta coinníoll Gaeilge leat ag clárú bheidh aon tairbhe duit tabhairt faoin SCG OCG. 

An SCG

Tá trí fhoirm anseo thíos

Foirm A – Foirm Iarratais

Foirm B – Foirm Eolas Scoile

Foirm C – Foirm le Díolúine a lorg.

Important

Please note that the SCG or OCG is an examination/assessment for primary teachers who have obtained their primary teaching qualification outside of the Republic of Ireland and for whom the Teaching Council has identified and attached the Irish condition to their registration. If the Teaching Council does not attach an Irish condition to you registration then undertaking the SCG or OCG will be of no benefit to you.

The SCG

There are three forms provided below.

Form A – Application Form

Form B – School Information Form

Form C – Exemption Application Form