An Ghaeltacht

by Nov 22, 2023Uncategorized

  • THE GAELTACHT REQUIREMENT

GAELTACHT:

One of the requirements of the Irish Language Requirement for all applicants is that you complete three weeks of residential courses in the Gaeltacht.

This can be undertaken in blocks of 1 week, 2 week or 3 week courses to make up the total required three weeks.  It can work well if you undertake the Gaeltacht weeks over the three year period and use the Gaeltacht week(s) to help improve your Irish. The Gaeltacht course provider(s) will focus particularly on learning the language and particularly Oral Language.  Gaeltacht course weeks are normally provided during: Autumn mid-term, February mid-term, Spring/Easter holidays and Summer holidays.

The current  list of recognised Gaeltacht Course Providers is available at:  AN GHAELTACHT

Please note that fees for the Gaeltacht course(s) are payable directly to the Gaeltacht Course provider.

 

 

  • AN RIACHTANAS GAELTACHTA

AN GHAELTACHT:

Ceann de na riachtanais a bhaineann leis an Cháilíocht sa Ghaeilge do gach iarrathóir ná go gcomhlíonann tú trí seachtaine de chúrsaí cónaithe sa Ghaeltacht.

Is féidir é seo a dhéanamh i mbloic  éagsúla:  Seachtain amháin, 2 Sheachtain nó 3 Seachtaine chun na trí seachtaine riachtanacha a dhéanamh suas. Is féidir leis oibriú go maith má thugann tú faoi na seachtainí Gaeltachta thar an tréimhse trí bliana agus má úsáideann tú seachtain(í) sa Ghaeltacht chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge. Díreoidh soláthróir(í) na gcúrsaí Gaeltachta go háirithe ar fhoghlaim na teanga agus go háirithe ar an Teanga ó Bhéal. Is iondúil go gcuirtear seachtainí na gcúrsaí Gaeltachta ar fáil ag na hamanna seo: an sos lárthéarma san Fhómhair, an sos lárthéarma i mí Feabhra, i rith laethanta saoire na Cásca agus nó i rith laethanta saoire an tSamhraidh.

Tá an liosta reatha de Sholáthraithe Aitheanta do Chúrsaí Gaeltachta ar fáil ag: AN GHAELTACHT

Tabhair faoi deara go bhfuil táillí don chúrsa / do na cúrsaí Gaeltachta iníoctha go díreach le soláthraí an Chúrsa Gaeltachta.

Cartlanna – Archives

Catagóirí – Categories