Eolas reatha – Cuairt Scoile SCG, Páipéar 2, Teanga agus Cultúr, 9 Eanáir – 9 Feabhra, 2024

Current information – SCG School Visits, Paper 2, Language and Culture, 9 Jan. – 9 Feb,  2024

SCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi chuairteanna  SCG .

Beidh cuairt amháin ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra.

Ní chaithfidh gach iarrthóir SCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

SCG Páipéar 2

Tionscnamh Teanga agus Cultúir

Documents

Documents available here in regard to SCG school visit.

One school visits between mid-January to mid-February.

It is not a requirement for an SCG candidate to be working as a mainstream classteacher.

SCG Paper 2

Language and Culture Project