Ceannaigh (Purchase) an Siollabas don SCG agus OCG

by Sep 6, 2020Cóir Ghaoithe, Siollabas, Sruth na Maoile

Siollabas an SCG agus OCG

Nuair a chláraíonn iarrthóirí don SCG nó do OCG gheobhaidh siad cóip dhigiteach den siollabas SCG (Cóir Ghaoithe) nó den siollabas OCG (Sruth na Maoile). Sa chás gur mian le hiarrthóirí cóip chrua de théacsleabhar siollabas SCG nó téacsleabhar siollabas OCG a cheannach, féadfaidh siad é sin a dhéanamh tríd an nasc thíos a leanúint.

The SCG and OCG syllabus

When candidates register for the SCG or OCG they will receive a digital copy of the SCG syllabus (Cóir Ghaoithe) or the OCG syllabus (Sruth na Maoile). Where candidates wish to purchase a hard copy of either the SCG syllabus textbook or the OCG syllabus textbook they may do so by following the link below.

Cartlanna – Archives

Catagóirí – Categories