Í a Labhairt – Cúrsa Gaeilge ag Leibhéal 1.5 don SCG agus OCG

Í a LABHAIRT: LEIBHÉAL 1.5 (IDIRMHEÁNACH)

Aonad 1

An Teach-The House

Imeachtaí an Lae-Events of the Day

Aonad 3

Bia agus Deoch – Food and Drink

Taisteal – Travel

Na Meáin Chumarsáide – The Media

Ag Múineadh-Teaching

Aguisín – Briathra/ Appendix – Verbs

An Cúrsa iomlán

Entire course