Measúnú Malartach OCG – The OCG Alternative Assessments

OCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi measúnú malartach don OCG .

Cuirfear  dátaí agus naisc chun comhaid scoile a uaslódáil ar fáil nuair a ath-osclaíonn scoileanna

Ní bheidh dhá chuairt ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir tabhairt faoi Measúnú Malartach.

Caithfidh gach iarrthóir OCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

Documents

Documents avaivable here in regard to the OCG Alternative Assessment.

School file upload dates and files will be provided when schools reopen.

Two school visits from mid-January to mid-February will not take place. Each candidate will undertake  Alternative Assessments.

Each OCG candidate must be working as a mainstream classteacher in the primary school.