Measúnú Malartach OCG – The OCG Alternative Assessments

OCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi measúnú malartach don OCG .

Ní bheidh dhá chuairt ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir tabhairt faoi Measúnú Malartach.

Caithfidh gach iarrthóir OCG a bheith ag obair mar mhúinteoir príomhshrutha sa bhunscoil.

Documents

Documents avaivable here in regard to the OCG Alternative Assessment.

Two school visits from mid-January to mid-February will not take place. Each candidate will undertake  Alternative Assessments.

Each OCG candidate must be working as a mainstream classteacher in the primary school.