TORTHAÍ SCG OCG CÁISC 2024 – SCG OCG RESULTS 2024

Cuireadh torthaí don Cháilíocht sa Ghaeilge sa phost ar an Mháirt 30-04-24.

Sa chás nach bhfuil torthaí faighte agat faoi  Déardaoin 2-05-24 is féidir teachtaireacht a chuir chuig [email protected][email protected]

Results for the Cáilíocht sa Ghaeilge were posted on Tuesday 30-05-24.

Where a candidate has not received their result by Thursday 2-05-24 then they may email [email protected] or [email protected]

STAITISTICÍ – STATISTICS

Beidh staitisticí ar fáil ar nó roimh an Mháirt, 7-5-24.

Statistics will be available  on or before  Tuesday 7-5-24.

i

Staitisticí SCG Earrach 2024

i

Staitisticí OCG Earrach 2024

i

SCG Staitistics Spring 2024

i

OCG Statistics Spring 2024

PROISÉAS ACHOMHAIRC – APPEAL PROCESS

IARRATAS AR THEASTAS CHRÍOCHNAITHE – COMPLETION CERTIFICATE APPLICATION FORM