Measúnú Malartach SCG, Páipéar 2 – SCG Alternative Assessment, Paper 2.

SCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoin Measúnú Malartach Páipéar 2 – Comhad Teanga agus Cultúr –   SCG .

Cuirfear  dátaí agus naisc chun comhaid scoile a uaslódáil ar fáil nuair a ath-osclaíonn scoileanna

Ní bheidh cuairt amháin ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Déanfaid gach iarrthóir  an Measúnú Malartach don CHomhad Teanga agus Cultúr.

SCG Páipéar 2

Tionscnamh Teanga agus Cultúir

Documents

Documents available here for SCG Paper 2-Teanga agus Cultúr Alternative Assessment.

Dates and links to upload school files will be provided when schools re-open.

The school visit between mid-January to mid-February will not take place. Each candidate will undertake an Alternative Assessment – Teanga agus Cultúr file

SCG Paper 2

Language and Culture Project