Measúnú Malartach SCG – SCG Alternative Assessment-Múineadh na Gaeilge

SCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi Measúnú Malartach don  SCG .

Ní bheidh dhá chuairt ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir tabhairt faoi an Measúnú Malartach.

SCG Páipéar 1

Múineadh na Gaeilge

Documents

Documents available here in regard to SCG Alternative Assessment.

The two school visits from mid-January to mid-February will not take place. Candidates will complete an Alternative Assessment.

SCG Paper 1

Teaching of Irish