Measúnú Malartach SCG – SCG Alternative Assessment-Múineadh na Gaeilge

SCG

Doiciméid

Doiciméid ar fáil anseo faoi Measúnú Malartach don  SCG .

Cuirfear  dátaí agus naisc chun comhaid scoile a uaslódáil ar fáil nuair a ath-osclaíonn scoileanna

Ní bheidh dhá chuairt ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir tabhairt faoi an Measúnú Malartach.

SCG Páipéar 1

Múineadh na Gaeilge

Documents

Documents available here in regard to SCG Alternative Assessment.

School files upload dates and links will be provided when schools reopen.

The two school visits from mid-January to mid-February will not take place. Candidates will complete an Alternative Assessment.

SCG Paper 1

Teaching of Irish