UASLÓDÁLA COMHAD SCOILE SCG

SCG SCHOOL FILE UPLOADS

SCG

Is féidir comhaid a uaslódail ó 8 Márta go 8 Aibreán

SCG

School files may be uploaded from 8 March to 8 April

Tábhachtach

Múineadh na Gaeilge.

Déanfaidh tú Comhad amháin a uaslodáil do Mhúineadh na Gaeilge.

Sa chomhad seo beidh:

Clúdach

An Scéim Bhliana.

Scéim Sheachtaine

Plean Ceachta

Tasc Machnamhach (250 focal)

Ainmnigh an Comhad mar seo  ‘SCG 039  Comhad 1’

(cuir isteach do uimhir SCG aonair in ionad 039)

 

Teanga agus Cultúr.

Déanfaidh tú Comhad amháin a uaslodáil don Teanga agus Cultúr.

Sa chomhad seo beidh:

Clúdach
Cuspóirí Brollach (i) Cuspóirí, (ii) Foinsí
Billeoga Eolais an Mhúinteora
Grianghraif de 5 phóstaer
Rianleabhar an Pháiste
Grianghraf de Léarscáil den Riain

Ainmnigh an Comhad mar seo  ‘SCG 039  Comhad 2’

(cuir isteach do uimhir SCG aonair in ionad 039)

Beidh gach comhad i bhformáid pdf. Tá an dá chomhad le cur isteach ag an am céanna.

Don uaslódáil, ba cheart na comhaid a ainmniú mar seo: ‘SCG 039-Comhad 1’ agus ‘SCG 039-Comhad 2’

(cuir
isteach d’uimhir SCG aonair in ionad 039 le do thoil).

Conas a uaslódáil

Ba chóir gach comhad a bheith i bhfoirm pdf.

 1. Cliceáil ar an nasc cuí le haghaidh d’uimhir scrúdaithe, thíos.
 2. Cliceáil ar ‘upload files’ ar dheis
 3. Cliceáil ar ‘choose file’ [Ní chruthaíonn tú cuntas]
 4. Aimsigh na comhaid le huaslódáil ar do ríomhaire.
 5. Ceadaigh don chomhad/do na comhaid uaslódáil
 6. Nuair a uaslódáiltear beidh tic  le feiceáil ar dheis gach ainm comhaid.
 7. Nuair a uaslódáiltear é cliceáil ‘close’.
 8. Dún an brabhsálaí uaslódáil.

 

Ba chóir gach comhad a bheith i bhfoirm pdf.

Don uaslódáil, ba cheart na comhaid a ainmniú mar seo: ‘SCG 039-Comhad 1’ agus ‘SCG 039-Comhad 2’ (cuir
isteach d’uimhir SCG aonair in ionad 039 le do thoil).

Important

Múineadh na Gaeilge.

You will upload one file for  Múineadh na Gaeilge.

This file will contain:

Cover page

Yearly scheme.

Weekly scheme

Lesson Plan

Reflective Task (250 words)

You should name the file  ‘SCG 039  Comhad 1’

(insert your own number in place of 039)

 

Teanga agus Cultúr.

You will upload 1 file for  Teanga agus Cultúr.

This file will contain:

Cover page
Preamble (i) Objectives, (ii) Sources
A Teacher Information Pages
B Photographs of 5 posters
C Pupil Trail Booklet
D Photograph of the Trail Map

Name your file  ‘SCG 039  Comhad 2’

(insert your own number in place of 039)

Each file should be in pdf format. Submit both files at the same time if undertaking Paper 1 and Paper 2.

For upload name the files: ‘SCG 039-Comhad 1’ agus ‘SCG 039-Comhad 2’ (insert your own SCG number in place of 039).

How to upload

Each file must be in pdf format.

 1. Click on the appropriate link for your examination number below.
 2. Click ‘upload files’ on right.
 3. Click choose files [You do not create an account]
 4. Find the files to upload on your computer.
 5. Allow file(s) to upload
 6. Once uploaded a tic will appear to the right of each file name.
 7. Once uploaded click close.
 8. Close the upload browser.

 

Each file must be in pdf format.

For upload, the files should be named: ‘SCG 039-Comhad 1’ agus ‘SCG 039-Comhad 2’ (insert your individual SCG number in place of  039).