Cuairteanna Scoile 2022

by Jan 4, 2022Cuairt Scoile

DOWNLOAD: IMPORTANT SCHOOL VISIT INFORMATION   IOSLODÁIL: EOLAS THÁBHACHTACH FAOI CHUAIRT SCOILE

Cuairteanna Scoile SCG agus OCG, 2021-2022

 • Beidh na cuairteanna Scoile OCG agus SCG (gnéithe praiticiúla den SCG agus gnéithe praiticiúla d’OCG) ar siúl le linn na tréimhse 16 Eanáir – 17 Feabhra.

 

 • Beidh na gnéithe praiticiúla ar siúl i scoileanna agus gheobhaidh tú cuairt amháin má thugann tú faoin SCG agus dhá chuairt má thugann tú faoi OCG.

 

 • Má rinne tú iarratas chun tabhairt faoi ghnéithe praiticiúla don SCG nó OCG agus má tá sonraí scoile curtha ar fáil agat, tá Oifig SCG-OCG agus feitheoirí cuairte ag obair ar an mbonn go bhfuil cead agat ó phríomhoide na scoile tabhairt faoi chuairt faoi mhaoirseacht sa scoil.

 

 • Nuair a athosclaíonn scoileanna i mí Eanáir rachaidh do mhaoirseoir i dteagmháil leat ar an teileafón, chun dáta agus am do chuairte a chur in iúl. Déanfaidh an maoirseoir teagmháil le do scoil freisin faoi seo.

 

 • Má tá tú ag tabhairt faoin ngné phraiticiúil den SCG nó d’OCG, tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfear do scoil ar an eolas faoi dháta agus faoi am do chuairte scoile a luaithe a chuirtear in iúl duit iad.

 

 • I ngnáthchúinsí, gheobhaidh tú fógra 3 seachtaine faoi do chuairt, mar sin bheadh na cuairteanna is luaithe ar siúl ón Luan 31 Eanáir ar aghaidh.

 

 • Déanfar sonraí faoi riachtanais na cuairte scoile a nuashonrú agus a chur ar fáil ag ilrweb.ie sna laethanta amach romhainn. Iarrtar ort na doiciméad do 2022 a úsáid.

  SCG and OCG School Visits, 2021-2022

  • The SCG OCG School visits (practical elements of the SCG and practical elements of the OCG) will take place during the period  16 January – 17 February.

   

  • The practical elements will take place in schools and you will receive 1 visit if undertaking the SCG and 2 visits if undertaking the OCG.

   

  • If you have applied to undertake practical elements for the SCG or OCG and have provided school details, then the SCG-OCG Office and visit supervisors are working on the basis that you have the permission of the school principal to undertake a supervised visit in the school.

   

  • When schools re-open in January your supervisor will contact you, and, also your school by telephone to advise of the date and time of your visit.

   

  • If you are undertaking the practical element of the SCG or OCG then it is most important that your school are made aware of the date and time of your school visit as soon as it is made known to you.

   

  • In normal circumstances you will receive 3 weeks notification of your visit, therefore the earliest that visits would take place would be from Monday 31st January onwards.

   

  • Details of the school visit requirements will be updated and available at ilrweb.ie in the coming days.

Cartlanna – Archives

Catagóirí – Categories