Atriail Lúnasa 2021

by Sep 20, 2021Uncategorized

Torthaí don athriail i Lúnasa  curtha sa phost ó Institiúid Oideachais Marino Dé Luain 20 Meán Fómhair. Ba chóir d’iarrthóirí torthaí a fháil Dé Máirt an 21 Meán Fómhair.

Results for the August Repeat examination and assessments have posted from Marino Institute of Education on Monday 20th September. Candidates should receive results on Tuesday 21st September.

Teastas Chríochnaithe OCG – OCG Completion Certificate Teastas Chríochnaithe SCG – SCG Completion Certificate An Córas Achomhairc agus Breathnú ar Scripteanna Repeat Result Viewing and Appeal Process Iarratais SCG 2021-22 Iarratais OCG 2021-22

 

Cartlanna – Archives

Catagóirí – Categories