Cuairt Scoile OCG: Measúnú Malartach-Alternative Assessment

by Jan 14, 2021Uncategorized

Doiciméid ar fáil anseo faoi Measúnú Malartach don  OCG .

Ní bheidh dhá chuairt ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir tabhairt faoi an Measúnú Malartach.

Féach na cnaipí thíos le teach ar  eolas faoi seo.

(Is iad na dátaí chun comhaid scoile a uaslódáil ná 1 Feabhra – 28 Feabhra. Má chuirtear moill ar athoscailt na scoile, déanfaimid athbhreithniú ar na dátaí seo. ‘Mar riail ghinearálta beidh mí amháin ag iarrthóirí  ó dháta athoscailt scoileanna chun comhaid a uaslódáil)

Measúnú Malartach OCG

 

Documents available here in regard to OCG Alternative Assessment.

The two school visits from mid-January to mid-February will not take place. Candidates will complete an Alternative Assessment.

Please see button below for full details.

(The dates for uploading of School files are 1 February – 28 February. If school re-opening is delayed we will revise these dates. As a general rule candidates will have one month from date of re-opening of schools to upload files)

OCG Alternative Assessment