Cuairt Scoile OCG: Measúnú Malartach-Alternative Assessment

by Jan 14, 2021Uncategorized

Doiciméid ar fáil anseo faoi Measúnú Malartach don  OCG .

Ní bheidh dhá chuairt ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir tabhairt faoi an Measúnú Malartach.

Féach na cnaipí thíos le teach ar  eolas faoi seo.

(Cuirfear  dátaí chun comhaid scoile a uaslódáil ar fáil nuair a ath-osclaíonn scoileanna.  ‘Mar riail ghinearálta beidh mí amháin ag iarrthóirí  ó dháta athoscailt scoileanna chun comhaid a uaslódáil)

Measúnú Malartach OCG

 

Documents available here in regard to OCG Alternative Assessment.

The two school visits from mid-January to mid-February will not take place. Candidates will complete an Alternative Assessment.

Please see button below for full details.

(School files upload dates and links will be provided when schools reopen. If school re-opening is delayed we will revise these dates. As a general rule candidates will have one month from date of re-opening of schools to upload files)

OCG Alternative Assessment