Cúrsaí Gaeltachta – Ar líne

by Jan 13, 2021Uncategorized

Gaeltacht – Online Courses.

Where SCG and OCG candidates  cannot attend the Gaeltacht during this academic year, in accordance with
public health advice and Government guidelines, and on an exceptional basis only, the Departments
and the Council agree in principle that they can complete the requirement in an online learning
environment in 2020/2021.

Links to online Gaeltacht courses will be provided below as they become available to us.

Please refer to links below:

Gaeltacht: Ar líne.

Más rud é nach féidir leiarrthóirí SCG agus OCG an tréimhse sa Ghaeltacht a fhreastal sa
bhliain acadúil reatha i gcomhréir leis an gcomhairle maidir le sláinte phoiblí agus na treoirlínte ón
Rialtas, tá na Ranna agus an Chomhairle ag comhaontú i bprionsabal, agus ar bhonn eisceachtúil
amháin, go bhféadfaidh na múinteoirí faoi oiliúint an ceanglas a chur i gcrích i dtimpeallacht foghlama
ar líne in 2020/2021.

Cuirfear naisc chuig cúrsaí Gaeltachta ar líne ar fáil thíos de réir mar a bheidh siad ar fáil dúinn.

Féach na naisc thíos:

Full list of authorised providers.

Advertised Courses – Cúrsaí fógartha

Coláiste Naomh Eanna – Cúrsaí Gaeltachta ar líne.

Coláiste na Rinne -Cúrsaí Gaeltachta ar líne

Oideas Gael – Cúrsaí Gaeltachta ar líne