Cuairt Scoile SCG: Measúnú Malartach-Alternative Assessment

by Jan 13, 2021Uncategorized

 Doiciméid ar fáil anseo faoi Measúnú Malartach don  SCG .

Ní bheidh  cuairt scoile ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir ag tabhairt faoi an Measúnú Malartach.

Féach na cnaipí thíos le teach ar  eolas faoi seo.

(Is iad na dátaí chun comhaid scoile a uaslódáil ná 1 Feabhra – 28 Feabhra. Má chuirtear moill ar athoscailt na scoile, déanfaimid athbhreithniú ar na dátaí seo. ‘Mar riail ghinearálta beidh mí amháin ag iarrthóirí  ó dháta athoscailt scoileanna chun comhaid a uaslódáil)

 

 

Documents available here in regard to SCG Alternative Assessment.

The  school visit from mid-January to mid-February will not take place. Candidates will complete an Alternative Assessment.

Please see buttons below for full details.

(The dates for uploading of School files are 1 February – 28 February. If school re-opening is delayed we will revise these dates. As a general rule candidates will have one month from date of re-opening of schools to upload files)

SCG Páipéar 1- Múineadh na Gaeilge

SCG Páipéar 2 – Tionscnamh Teanga agus Cultúr