Cuairt Scoile SCG: Measúnú Malartach-Alternative Assessment

by Jan 13, 2021Uncategorized

 Doiciméid ar fáil anseo faoi Measúnú Malartach don  SCG .

Ní bheidh  cuairt scoile ó lár Mhí Eanáir – lár Mhí Feabhra. Beidh ar gach iarrthóir ag tabhairt faoi an Measúnú Malartach.

Féach na cnaipí thíos le teach ar  eolas faoi seo.

(Cuirfear  dátaí chun comhaid scoile a uaslódáil ar fáil nuair a ath-osclaíonn scoileanna. Má chuirtear moill ar athoscailt na scoile, déanfaimid athbhreithniú ar na dátaí seo. ‘Mar riail ghinearálta beidh mí amháin ag iarrthóirí  ó dháta athoscailt scoileanna chun comhaid a uaslódáil)

 

 

Documents available here in regard to SCG Alternative Assessment.

The  school visit from mid-January to mid-February will not take place. Candidates will complete an Alternative Assessment.

Please see buttons below for full details.

(The dates for uploading of School files will be advised when schools reopen. If school re-opening is delayed we will revise these dates. As a general rule candidates will have one month from date of re-opening of schools to upload files)

SCG Páipéar 1- Múineadh na Gaeilge

SCG Páipéar 2 – Tionscnamh Teanga agus Cultúr