Díolúine

by Sep 7, 2020Díolúine

Díolúine

Tá iarrthóirí a raibh An Ghaeilge mar mhór-ábhar acu ina gcéad chéim (ie ina ndearnadh staidéar ar an nGaeilge i ngach bliain den chéim) i dteideal díolúine a lorg ó chodanna den SCG nó OCG agus ó ghnéithe den riachtanas Gaeltachta. Is féidir le hiarrthóirí é seo a chur in iúl ar an fhoirm iarratais SCG nó OCG agus iad ag clárú.

 

Exemption

Candidates who had Irish as a major subject in their initial degree (ie where Irish was studied in each year of the degree) are entitled to see an exemption from parts of the SCG or OCG and from elements of the Gaeltacht requirement. Candidates can indicate this on the SCG or OCG application form when registering.

Cartlanna – Archives

Catagóirí – Categories