Teastas Críochnaithe

by Sep 6, 2020Teastas, Uncategorized

 

Teastas Críochnaithe

Sa chás go bhfuil gach riachtanas curtha i gcrích ag iarrthóir don SCG (4 mhodúl críochnaithe agus an riachtanas  Gaeltachta de 3 seachtaine críochnaithe) ansin is féidir iarratas a dhéanamh chuig an Oifig an SCG – OCG le haghaidh Teastas Críochnaithe. Ní mór d’iarrthóirí an fhoirm a chomhlánú agus a chur ar ais in éineacht le teastais tinrimh Gaeltachta.

 

Completion Certificate

Where a candidate has completed all requirements for the SCG (4 modules successfully completed and Gaeltacht requirement of 3 weeks completed) then application can be made to the SCG – OCG office for a completion certificate. Candidates must complete and return the form together with Gaeltacht attendance certificates.

TEASTAS OCG – Gaeilge TEASTAS SCG – Gaeilge OCG CERTIFICATE – English SCG CERTIFICATE – English