An Tréimhse sa Ghaeltacht

by Sep 6, 2020Teastas

Ráiteas arna eisiúint ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag an gComhairle Mhúinteoireachta maidir leis an  riachtanas Gaeltachta – Márta/Aibreán 2020

Statement issued by Department of Education and Skills and the Teaching Council in regard to Gaeltacht requirement – March/April 2020

RÁITEAS Liosta de Chursaí Gaeltachta-List of Gaeltacht Colleges

Socrúchán Gaeltachta don Cháilíocht sa Ghaeilge
Tá seans ann go raibh pleananna déanta ag iarrthóirí áirithe a Socrúchán riachtanach Gaeltachta don Cháilíocht sa Ghaeilge a chríochnú sa bhliain acadúil 2019/2020 agus nach mbeidh in ann é sin a dhéanamh anois de bharr na srianta a bhaineann le Covid19. Má chuireann sé sin isteach ar an dáta a dtéann a dtréimhse choinníollach clárúcháin as feidhm d’iarrthóirí áirithe, ba chóir do na hiarrthóirí sin iarratas a chur chuig an gComhairle Mhúinteoireachta do shíneadh ar a dtréimhse choinníollach clárúcháin ionas go mbeidh siad in ann na coinníollacha don Cháilíocht sa Ghaeilge a chomhlíonadh. Bronnfar síneadh ar an tuiscint go gcomhlíonfaidh iarrthóirí an Socrúchán Gaeltachta, atá fós le comhlíonadh, laistigh den fhráma fadaithe ama sin. (Ceann de na riachtanais go n-aithneofaí cúrsa Gaeltachta ag Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge ná go gcaithfidh iarrthóirí a bheith ina gcónaí sa Ghaeltacht le linn an chúrsa sin.)

Gaeltacht Placement element of the Irish Language Requirement
Some candidates may have planned to complete the required Gaeltacht period, as part of the Irish Language Requirement in the 2019/2020 academic year and cannot do so due to Covid 19 restrictions. In instances where this impacts the expiry date of a teacher’s registration with conditions, such candidates should apply to the Teaching Council for an extension to the period of time to allow the to fulfil the ILR condition. Extensions will be granted on the understanding that the relevant teachers will fulfil the outstanding Gaeltacht period within the extended timeframe (One of the requirements for a Gaeltacht course to be recognised by the Irish Language Requirement Office is that candidates must have resided in the Gaeltacht for the duration of the course.)